skip to Main Content

Cultura mărcii, cum se construiește și ce beneficii oferă aceasta?

Cultura mărcii poate fi definită ca ADN-ul inerent al mărcii. Reprezintă valorile sale care guvernează fiecare experiență a mărcii, expresia mărcii, interacțiunea cu clienții, angajații și alți actori ai companiei. Este prezentă în fiecare punct de contact.

Acest concept este cultura formulată și definită de companie în care angajații trăiesc valorile de bază ale mărcii pentru a rezolva problemele clienților. Este importantă pentru a lua decizii strategice și fructuoase și pentru a oferi o experiență înaltă de calitate.

Ce beneficii aduce cultura mărcii?

Compania care are o cultură de marcă fructuoasă și bine echilibrată creează viitorii lideri pentru industrie. Angajații săi sunt angajați emoțional și strategic în fiecare operațiune de afaceri a companiei. Ei sunt motivați și recompensați în permanență pentru eforturile lor.

Compania care promovează o cultură sănătoasă a mărcii este capabilă să țină și să realizeze promisiunile mărcii într-un mod reușit la nivel intrinsec și extrinsec. La nivel intrinsec, angajații sunt motivați cu recompense și recunoaștere cuvenite care ajută marca să realizeze obiectivele generale ale afacerii.

Acest lucru, are ca rezultat realizarea promisiunilor de marcă extrinsecă clienților, furnizorilor, investitorilor, sponsorilor și altor părți interesate. În acest fel marca poate oferi produse și servicii de înaltă calitate și clasă, niveluri de servicii pentru clienți de înaltă calitate și profesionale.

Operațiunile și funcționările interne sunt extrem de dirijate și conduse de proces, întrucât cultura de lucru și mediul general sunt motivante.

Acest mediu duce la fluxul lin al rolurilor și al responsabilităților fiecărui membru al personalului.

Dacă există orice fel de discrepanță în operațiuni sau printre membrii echipei sau departamentele interconectate, acest lucru se rezolvă într-un interval foarte scurt de timp. Cultura mărcii respectă regulile clare și obiectivele de lucru într-o manieră transparentă, care sunt aplicabile tuturor, de la conducerea superioară până la stagiari.

Cultura mărcii pe plan intern

Personalul intern și angajații sunt extrem de motivați și inspirați să lucreze cu marca. Se dedică excelent în atingerea planurilor și obiectivelor mărcii, care îi face să crească și la nivel profesional și personal.

O cultură a mărcii sănătoasă și echilibrată a companiei este vizibilă pentru industrie și clienți. Fiecare expresie a mărcii, nivelurile de servicii pentru clienți, calitatea produselor și serviciile oferite clienților stau ca o mărturie a aceluiași lucru.

Aceasta duce la atragerea de noi clienți ai mărcii de pe piața vizată, precum și de pe cele neexploatate. În esență, marca își creează propria „moștenire” puternică și își crește vizibilitatea în mediul economic în care activează.

În continuarea punctului de mai sus, o cultură sănătoasă a mărcii ajută brandul să-și păstreze clienții fideli. Aceștia sunt fericiți și foarte mulțumiți de ofertele de produse și servicii, plus că sunt capabili să-și raporteze valorile personale cu valorile de bază ale mărcii.

Și, acest lucru duce la un set fidel de clienți care aprobă marca prietenilor și familiei lor. În acest fel, afacerea câștigă o mulțime de recomandări pentru departamentul de vânzări.

Unul dintre beneficiile primare pe care le câștigă o marcă având o cultură sănătoasă a mărcii sunt obiectivele de vânzări mai mari. Implicit, o cifră de vânzări mai mare, presupune și un profit mai consistent.

Valoarea mărcii și punctele forte ale companiei sunt îmbunătățite și discutate într-o lumină pozitivă nu numai de angajați și de baza fidelă de clienți, ci și de colegii din industrie. Chiar și de către veteranii de pe piață.

6 moduri de a construi o bună cultură a mărcii

Cultura mărcii se construiește în timp. Toate activitățile de afaceri vor duce implicit la creare culturii mărcii. Este ca un fel de personalitate cu ajutorul căreia marca interacționează cu toate părțile interesate.

Există câteva moduri de a construi o cultură a mărcii. De fapt, aceste moduri sunt pilonii de bază pentru identitate de brand. Cultura mărcii se vede în toată ierarhia companiei. Pornește de la managementul de top și se încheie cu femeia de serviciu sau paznicul de la intrare.

Definiți cultura mărcii

Primul pas al construirii și cultivării unei bune culturi a mărcii în organizație implică definirea fațetelor cruciale ale mărcilor. Aceste fațete pot fi valorile de bază, punctele forte, propunerile unice de vânzare, declarația de viziune, declarația de misiune și fundamentele afacerii.

Toate aceste aspecte ajută conducerea și promotorii companiei să definească cultura mărcii, care oferă o cale de urmat pentru întreaga arhitectură și strategii ale mărcii.

Încurajați și susțineți cultura

Cultura de marcă care a fost definită trebuie să fie susținută și încurajată. Trebuie să se formeze ca bază pentru întregul management de marcă al companiei. Procesul începe cu managementul de vârf care îmbrățișează fațetele culturii setate și care va avea un efect în cascadă în întreaga ierarhie a firmei.

Valorile de bază și declarațiile de mesagerie care reprezintă partea crucială a culturii mărcii trebuie prezentate și evidențiate în lumina pozitivă de pe piață și în mintea consumatorilor. Aceasta se poate face prin diferite activități de marketing și promovare web.

Angajați persoane care întruchipează valorile și trăsăturile mărcii

De multe ori se spune că mințile gândesc la fel. Este și pasul următor pentru a construi o bună cultură a mărcii în organizație. Este de datoria departamentului de management și resurse umane să angajeze persoane ale căror obiective și valori sunt aliniate cu valorile și obiectivele de bază ale mărcii.

Doar candidatul angajat își va putea oferi expertiza și serviciile într-un mod dedicat, rezultând o echipă implicată care susține cultura cultivată a mărcii. Toate eforturile acestora vor fi îndreptate spre obiectivele trasate la început de an.

Recompensați și recunoașteți

O regulă generală de marketing și branding afirmă că angajații interni ai companiei sunt primii ambasadori ai săi de marcă. Dacă sunt mulțumiți de mediul de lucru și de pachetele salariale câștigate, vor susține același lucru în cercul lor social. Iar această susținere va spori valoarea mărcii.

Prin urmare, este important să recunoaștem și să recompensăm obiectivele semnificative de muncă realizate de angajați pentru a-i menține motivați. Este important dacă compania dorește să-și creeze o valoare ca angajator de top.

Lucrați la elementele mărcii

Următorul pas în construirea unei bune culturi a mărcii implică lucrul la elementele mărcii. Trebuie să se pornească chiar de la logo, slogan și nuanțe Pantone specifice mărcii, tipul limbajului și tonalității etc.

Îndrumările corporative și de marcă trebuie formulate și documentate, orientând departamentul de marketing, departamentul de branding, agențiile de design și alți furnizori la fiecare pas al activităților de marketing și promoționale.

Este o relație interdependentă. Elementele mărcii vor contura cultura mărcii, iar cultura mărcii va fundamenta elementele sale de identitate.

Respectați promisiunea mărcii

Este imperativ ca marca să rămână la promisiunea mărcii care nu numai că va contribui la construirea unei bune culturi a mărcii, ci și la menținerea setului fidel de clienți și la atragerea simultană a celor noi.

Este poate cel mai important mod de a crește cultura mărcii. Oricine știe că, dacă a fost făcută o promisiune, aceasta trebuie respectată.

Gând final

Cultura mărcii reflectă pe deplin personalitatea acesteia. Este fundamentul identității de brand. Reprezintă pilonul de bază pe care este clădită orice afacere de lungă durată.

Evident, este un activ de marcă care nu poate fi obținut în doi-trei ani. Prin urmare, pentru a crește cultura mărcii, compania are cel mai mult nevoie de consecvență în toate acțiunile sale.

Back To Top
Search